Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de spanning, die overal even groot moet zijn, de zoo even »pnoemde waarde moet hebben, of ook door na te gaan, hoe ver l> naar beneden moet worden getrokken om P tot zekere hoogte te doen stijgen.

§ 176. Windas. Dit werktuig bestaat uit een horizontalen om zjjn as draaibaren cilinder, waarom eenige malen een touw is geslagen, dat bij het omdraaien wordt op- of afgewikkeld en aan liet einde den last draagt. De wenteling wordt aan den cilinder gegeven door een kruk, loodrecht op de as aan den cilinder bevestigd. Do evenwiehts voor waarde volgt uit de beschouwing1 van

° O

de momenten of uit de stelling van ij 172.

t? 177. NitMeleii 0111 een wenteling van de eene as op de andere over te brengen, a. Koord zonder eind. Laat (Fig. 14(1)

A en li twee cirkelvormige sclijjven zjjn, in hetzelfde vlak liggende en draaibaar om assen die door de middelpunten loodrecht op dat vlak gaan. Een koord of riem, waarvan de uiteinden aan elkaar zijn bevestigd, is om de schijven geslagen en genoegzaam gespannen om een glijding daari i ..i

langs onmogelijk te maken. Wordt A in de richting van do pijl rondgedraaid , dan wordt li in dezelfde richting bewogen; de hoeksnelheden zjjn daarbij omgekeerd

Fig. 147. Fig. 14!S.

evenredig met de stralen. Het deel rs van hot koord is meer gespannen dan het deel j>ij; daaruit vloeit de kracht voort, die li in beweging brengt. Moeten de schijven in tegengestelde

Sluiten