is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeelde formules niet noodig dat werkelijk de lijn c b binnen de vloeistof valt.

Overigens zal het nu duidelijk zijn dat in twee willekeurige, even hoog gelegen punten, waartusschen een in de vloeistof liggende lijn kan worden getrokken, de druk altijd even groot is, dat overal in het verlengde van den spiegel de druk = P moet zijn en dat, als het vrije oppervlak van de vloeistof uit twee van elkaar gescheiden deelen bestaat, die aan een even grooten uitwendigen druk zijn blootgesteld, die deelen in eikaars verlengde moeten liggen (wet der communiceerende vaten).

§ 205. Toepassingen, a. Wanneer wij van de dampkringsdrukking afzien, is de totale druk op den horizontalen bodem van een open val altijd gelijk aan het gewicht van een vloeistofzuil die van den bodem verticaal tot aan het vlak van den vloeistof spiegel zou oprijzen. Men zal gemakkelijk vormen van het vat kunnen bedenken, waarbij dit gewicht kleiner of grooter is dan dat van de geheele vloeistofmassa. Neemt men echter ook den druk tegen de zijwanden in aanmerking, die, loodrecht daartegen werkende, in den regel overal in een verticale en een horizontale component kan ontbonden worden, dan zal men inzien dat toch de resultante van alle krachten die het vat van de vloeistof ondervindt, gelijk kan worden aan het gewicht van de vloeistof, zooals het geval moet zijn.

b. l)e horizontale wand A li van het in Fig. 185 voorgestelde vat ondergaat een druk naar boven, gelijk aan het gewicht dat een vloeistof volume

A B C1) zou hebben.

c Druk tegen een niet horizontalen vlakken wand A li {Fig- 186). Zij (evenals in de volgende figuren) S de vloeistofspiegel, ab een oneindig klein deel van den wand, p q een op dezelfde hoogte gelegen even groot horizontaal vlakte-element, p q p q' de daarboven staande, tot «S' reikende vloeistof kolom.

Het gewicht daarvan geeft den druk op ab aan; deze is