is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omgekeerd is altijd een kringloop denkbaar, die aan een willekeurig gekozen lijn van dien aard beantwoordt.

T-V !• 1 • 1

I)e eenvoudige kringloop waarop in § 2-42 gedoeld werd, wordt nu voorgesteld door een kromlijnigen vierhoek (Fig. 215), waarvan twee tegenover elkaar staande zijden .1 li en CD isothermische lijnen en de twee andere zijden Ji C en .1 I) adiabatische lijnen zijn. Wij nemen aan dat de kringloop in de richting A li C D plaats heeft, en duiden met 1\ en T2 de absolute

Tomperaruren aan, die Dij de lijnen A Ji en UI) beliooren De warmtereservoirs die daarbij te pas komen, noemen wij J{1 en 7?,.

Na al het voorgaande zal het duidelijk zijn dat met de gasmassa nu de volgende veranderingen moeten plaats hebben: 1°. uitzetting van het volume O a tot het volume O b, terwijl het gas door middel van het reservoir Iil op de hooge temperatuur 7', wordt gehouden, 2°. na scheiding van dit reservoir een adiabatische uitzetting tot het volume Uc, waardoor de temperatuur daalt tot die van liet tweede warmtereservoir R„, 3°. terwijl het gas in aanraking met dit laatste blijft, een samendrukking tot het volume Od en 4°. een adiabatische saniendrukking d a, waardoor het oorspronkelijke volume en ook de hooge temperatuur weer bereikt worden. Men kan zich voorstellen dat deze veranderingen in een werkelijke lieeteluchtmachine plaats hebben, die met het reservoir als „vuurhaard' en het reservoir als afkoeler, in beweging blijft. De zuiger waaronder het gas zich bevindt, kan nl. op de gewone wijze met een vliegwiel zijn verbonden en op een ot andere wijze kan door de wenteling van de vliegwielas op geschikte oogenblikken do aanraking van het gas met het eene of hot andere reservoir worden tot stand gebracht of opgeheven.

Blijkens het in de vorige § gezegde wordt nu de bij den