is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onttrokken is, don vorm aanneemt, waarbij het oppervlak een minimum is, en dat is die van een bol. Fan dJr de ZiZ om druppels te vannen. Dat men die in den regel alleen bi kleine massa s opmerkt, is hieraan te wijten, dat bij grootere de zwaartekracht te storend werkt. Intusscheii blijkt delfde eigenschap voor groote massa's uit de proef van Plateau waarbij een hoeveelheid olie gebracht wordt in een mengsel van' ZhcS en water van hetzelfde soorteljjk gewicht.

Bij dunne vloeistofvliezen, zooals die van een zeepoplossing kunnen worden gemaakt, treedt, wegens de geringe massa

Jhte™r ekrawh\ tege"°ver de molekulaire krachten op den'

dan i°Di u 6 Gr °°k ge°n an(lere uitwendige krachten dan zal de boven beschouwde vrjje energie afnemen; jTS*

Bi nlZt TeH' T °l,l'erV,"k *»<> V' in moge/ijk wordt

B.J plat e vliezen, die men in een raampje van ijzerdraad lan

doen ontstaan, kan men dit aantoonen door een dunnen draad

VtTde> aavikw z*n 0P „

vifegs *2^7^*7"dcndrd doortestoken-IIct

, , " ('an zooveel samen als de draad het

toelaat, en spant dezen tot een cirkel.

Dt hierbjj werkzame kracht noemt men de spanning van het

Fiff. 228. N Hes; de grootte daarvan hangt op eenvoudige

ijze samen met de caniIIaritoffan^nufnn

Stel dat ah cd (Fig. 228) een tweemaal in

een plat vlak omgebogen ijzerdraad is en ef

een verschuifbare draad, die met den eersten

een rechthoek vormt, in welken men een vlies

kan maken. Laat men nu dezen draad, dien Dien h.v mof unj i.i. ii

'«et ae hand vasthoudt, zeer Jan •aam van e f' naar e f gaan, zoodat het oppervlak (de twee zijden samengerekend) van de vloeistof afneemt met 2 ee'Xef en ierb'J de temperatuur constant, dan verricht (ij 240)' het vlies een arbeid 2 eïX'fX». Aan den anderen kant is die rbeid, as A de kracht voorstelt, waarmee het vlies den draad ' ^ na,u Jlnnen trekt, ee'\K. Dus vindt men K—2efY ]f en voor de kracht waarmee het vlies op de lengte-eenheid van den draad werkt, de spanning per lengte-eenheid

S=2» (7)

diff