is toegevoegd aan uw favorieten.

Homeri Iliadis carmina

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TrjXÓ&ev èx vrfiov, rrjv dtjcoi <xu<pinaX(0VTat- _

oï dl navWéQl0l azvyiQü xglvovm "A^ 209 c, B 385

f0ff £X ot'" S>"* *' rjcUa xazccSvvt, nv = a 592

TtvQooi „ cpXeyé»ovatv i^xWoi, vipóos «T

ytyvixui aiooovoa, nsQixnóveaai ftótadai,

f *f\ 71(05 °hv vrlvaiv ègrjg aUrTjoeg l'xwvzar —

, ^ C7r y.£qD«Aï;j fffAaj ai9é(> ïxavc. 214 of r 379

215 ffrij d' inl réV9ov tóv mZ£oS, o,3d' fc ^«t0^

fiioyero, utlT9oS y«Q nvxivfy cW?£r' ècptz^v.

ïv&a arag rjvo', ^dzs9&c Si UaMas A^vr, 217* cf. £ 784

<1,1', T9"SGaiV ^ "ann°V »<"* «vóocuóv. 218 cf. K 523 Wff ö or 950)^, Sze 'fLFaie odkmyi

220 rttr. fe VfjwtóW) 220^ = 77 591

™s TOr' «QlSyhl 9><0fq 'y£Vfr' Aictxlöao.

oï d' «? ot>i> Ulov fÓTta yékxeov Alccxiöao,

TCaatv ÖQiv&n 9vnós- iricQ xakUzQ^g ?nn0i 223-= E 29

99K T.ni ^tnaov'üaaovvo *** "V- ^

225 rjvloXot d hnXrtyev, ind 'MSov &xaaazov nvQ Sfsivbv vtiiq y.ecpctlrjg fitya&vuov IIVkrfcovo?

Sacófievov zo d èóais &ect ykavxanig Hdrjvr].

TQl? txsv i„iQ T(icpQOV mfaxe óüs xxMebs,

„ TI ''""'T' T'ms *' •>* •<■ * m

ei'&a de xcu zoz ókovzo óvcóóexa y&zeg Zgrtzoi

208 ifi<P<M«/ur7ai] sic GHermann, -opiai mss. multa.

209 <Ji Heyne] re mss. || xpivovrm] xuiiiuvrat mss. complura.

210 faareo; lx oiperéooi' § 59] liariu; ix oipcTcgov mss., aatu nuri nipirnjm Zen. vitiose vid. § 95 et ad I 327. Uni eidemque errori debentur re, xonan 7 ai, noti.

211 7tveaoi]f. Notabilis est antiquissima baec ynvxrunia; mentio, de qua vid. Aeseh. Ag. 30, 292 sqq., Herod. VII182 IX 3, Thue. II 94 § 1 III 22 § 7 sq., 80 § 2, Polyb. X 38-44. || Inij-roiuoi] denzit an ordinatiml Vox ineertae uriginis redit ^ 552 T 226.

213 ioij'i Heyne] "A<>m Ar., 'Aam,; vel

"Aqio; mss.; cf. 485 ^ 100.

219 tpcjy,}] D De adiec_ tivo ivid. ad 2V 244. || Sre Bentley] j

"Tl 7 m9s- II oaijriy-] f, sed cf. aaXnlfa "J> 388. Tuba ab heroum arte bellica est aliena. Cum haec comparatio turn praecedens postmodo inserta esse videtur, certe non eidem poetae debentur ambae.

220 öttioiv] cf. § 17. || 9vuoooaiarim^

&vnoQa(otiuv mss.; vid. ad n 544. De termino novicio -tav vid. § 56.

221 vid. ad N 244.

222 /liixeov] masculina forma suspecta (cf. § 53). Zen. /oaxti;v, at vid. § 61. Coniecimus */alxti^ Axdijo;, vocem Aiaxiöao e vs. praecedenti huc irrepaisse rati.

224 o/« itQonaov^ u/ea tgórtcov mss.; de termino -aov vid. § 251. |l oiaaovro] oooovto mss.

228 piy i^iJ~a/e PKnight] /ueyaiC ïa/e mss.

230 xai rót ... (pcbte;] xoüqoi ... natte; Zen. non male.