is toegevoegd aan uw favorieten.

Homeri Iliadis carmina

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

415 cog aga (pcovijaaGa 7tai.1v 'xgénsv oaae <pacivd>. 415b=iv3

tov ö ays yjLQog skovGa Jiog &vyaxt]Q XfpQoöixt]

nvxva /idka axsva'fovxa' fióycg S' iaayeiQSxo &v/ióv. 417» cf. ^ 318

rrjv d' ws ovv ivótjOe iïecc kevxcókcvog "Hqïj, 4liTcff E°71i°

aixU J4dr]vair]v ftnea rrzeoóevza tcooativóa' 418* cf- r 21

ion "" , , , , * 419sq.=K713sq.

■i^U „ra 7tonoi, aiyioxoio Jiog ztxog, axovxoivrj,

xal d' av&' fj xvvó/ivia ayei fiQoxokoiyov "Aqr)u

örjiov ix nokifioio xaxa xkóvov akka jiéxck9t.u

ag 'rpax\ 14&r)vairj 6c fiexsGGvxo, 'xaïge öc 9vfia>,

xai J~ sitiJ Löaut v7xQog Gxifösa '/_£lol 7ta%£it]

425 ijkaGe' xrjg d av&i 'kvxo yovvaxa xal ipi'kov rjxoQ. 425 cf. <ƒ> 114

rw fièv ag' aucpai ixtiax ini %dovl izokvfioritqtj,

V <5' <*Y inevxofiévr) fénea nxegócvx ayógsvs•

„xoiovToi vvv ncivxeg, 0601 Tqcüsgölv ctQcoyol, 428b = 371

slsV) oz MgystoiGi yLCtyoictTO &coQYjKTfj<sim

430 möe xe dagoakéoi xal xkijfioveg, cog 14yooöix>]

ijk&sv Aqtj tnixovQog, èfiai fiévc avxiaovGa' 431b cf. z 127

tw xev d ij nukai ?'«£ inav0afie9a nxokifioio,

Fikiov ixntQGuvxe cv xxi'fievov 7tzokisdgov.u 433 cf. A 164

ws (fax , ffieiötjGcv Si 9ea kevxaksvog 'Hgtj. 434 = a 595

435 avzag Xnókkuva nQoaécpt) xgciav ivoGL%&a>v'

xit] ói] vati dtcGzaucv; ovös féfoixt aggavxcov éxégcov xo uiv aÏGytov, ai' x Kfia%>/xl

415 'rps/ie»] TQanev mss. nonnulla.

416 aye~\ imperfectum conatus, cf. vs. 426. || Jio; &vy&t}]o\ (puo/ujuetótjg mss. nonnulla; cf. Y 40.

417 ioaytigtTo] sic Ar., -tjato mss. multa. 421 xal d'] xeï& coniecit Burgard. || au& »}

xwonvia] 1. a. au rijv xvvafiviav (?). || xvvófxvta\ xvv&pvia mss. pleraque; vid. ad ys. 394.

424 *P] §' mss. || iTtifiaa/uévrj § 201] irtieioa/Liévt] mss., ineQeioa/^êvtj Demetrius Ixio (vid. schol. Geney.); Nauck imuaaaauivt]. || XtiQi ^ra/eó;] vid. ad vs. 403.

425 ai§ 322] avTou mss.

426 ty.eiaf] xsiat Curtius, xtlvro mss.; cf. § 119. Bentley coniecit nkijvto (notl). || ini\ rtotl mss. multa. || rtojLvfiotëiQt] H] novb mss. cett.; cf. § 21.

427 nxeQÓevt -xtc■ rtooarjuóa mss. nonnulla; cf. vs. 121.

431 Lips.] "AQy ("Aqt]j vel "Ayti mss cett.; cf. vs. 112. || irtixovQog] 1. a. irtiovqo; (cf. N 450). || fitvê § 71] fiêvtt mss. || &%tiaovaa § 191] -lóiooa mss.

432 sq. *!jiue ... ixnioaavte] auf.it; ... ixrttQaavtt; mss. De se et Iunone Minervam loqui arbitramur.

433 FiXlov] "Ihov L et 1. a. in schol., cf. B 133 J 33.

434] om. mss. multa; vix tarnen potest abesse, sed suspectus videri debuit postquam pluralis numerus in vs. 432 sq. per errorem invectus est. || *(pótt\ i/ueiótjatv <$f] (pato, /ueiötjoev ói G L Lips., ecpafï'- fj d' 4yéta((j)ae H Z Cant. Townl.

436 óiéfTta^ev] nondum manus conseruimus. Verbum ita alias non adhibetur. || oudé] *ou ti? cf. A 119.

437 ur^a/ï/rt] f.