is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1331

LEERBOEK DER SCHEIKUNDE

DOOR

Dr. G. H. COOPS,

leeraar cifm de liijksluu(1 bouwschooi te Wagcningen.

Ie DEEL.

ANORGANISCHE SCHEIKUNDE,

Met 26 figuren.

P. NOOIIDHOFF. 15)03. — GRONINGEN.

1© deel. Aiiorimn. Scheikunde /"l.OO. f 1.25.

2e <leel. Organische Scheikunde /"l.OO. (iel», ƒ' 1.25.

G 17