is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O = H„ ! C(). 1'it gasmengsel heet ook watergas en. daar beide gassen brandbaar zijn, zal dus weinig water een groot vuur nog sterker doen branden.

Koolmonoxyde is een brandbaar en zeer vergiftig gas. Het brandt met een blauwe vlam. De blauwe vlammetjes, welke men in kachels niet gloeiende cokes of bij 't doorstooteu van een turfkooltje ziet, is brandend kooloxyde.

Het lichtgas.

Het lichtgas wordt verkregen door droge distillatie van steen¬

kolen in retorten van ijzer of vuurvaste klei. waardoor verschillende gassen en teer ontstaan, terwijl onzuivere koolstof, cokes, achterblijft. (lig. 12 en 1 -ï).