is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chloor is een groen-geel gas, vandaar zijn naam, met een verstikkenden reuk, gevaarlijk om in te ademen, 't Werd door Scheele ontdekt In water lost het vrij goed op: deze oplossing heet chloorwater, die bereid wordt door chloor te leiden in een omgekeerde retort gevuld met water.

Het gas kan men opvangen boven warm water of een verzadigde keukenzoutoplossing. (Waarom geen koud water?) Kwik zou evenals Andere metalen direct worden aangetast. Men verzamelt echter het ( hkMtr meestal in open cvlinders, waarin het door zijn groot S. G blijft hangen. Werpt men in zulk een cvlinder met chloor onecht bladgoud, phosphor of arsenicum, dan verbinden zich deze lichamen onder vuur verschijnselen met het chloor tot chloriden

hen mengsel van gelijke volumen waterstof en chloor (chloorknalf uf ? V," 1 zonll("ht onder explosie tot HC1. 1 c.M.1 H + ]iC'ii'i r r ' HCl. Waterstof brandt ook in chloor met een Weekblauwe vlam onder vorming van HC1.

( hlooi oiittiekt ook de waterstof aan vele organische verbindingen, vandaar het verbleeken van schrijfinkt en gekleurd katoen. (Drukinkt bestaat uit zuivere koolstof). Vandaar ook het roeten der kaars wanneer zij ui chloorgas brandt.

( liloor ontleedt zelfs het water, waarin het opgelost is:

CL + H,0 = 2 HC1 + O.

Wij krijgen dan zuurstof in status nascendi (in staat van wording) <i. w./. de vrije atomen zuurstof hebben zich nog niet tot mol. O, \ereenigd. In status nascendi werken de elementen 't krachtigst öijv. salpeteroplossing wordt door gewone waterstof niet, maar wel /mk ('n zwavelzuur (waterstof in status nascendi) gereduceerd

KNO., +2H=KNO, + H,().

K-nitraat K-nitriet

Dezelfde werking als op organische kleurstoffen oefent chloor ook uit op riek- en smetstoffen van organischen oorsprong. Vandaar zijn aanwending als ontsmettingsmiddel.

KJ wordt door chloor omgezet als volgt: KJ - Cl = KC1 Jzoodat stijfsel door KJ niet ('I blauw gekleurd zal worden.

Cliloonvaterstof, HCl.

Dit lichaam wordt bereid door inwerking van sterk H,SO, opeen metaalchlonde, vooral NaCl: 1 1

2 NaCl H.SÜ, = Na,SO, + 2 HCl.

Het gasvormige HCl lost zeer goed op in water. Deze oplossing