is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

platina. Huoor is een gas: zijn affiniteit tot andere elementen is grooter dan van chloor. Het verbindt zich niet niet zuurstof; maar <>\ erigens kan 't alleen in toestellen van platina of vloeispaath bereid worden.

\ erwarmt men CaFL, met sterk H.,SO,, dan ontwikkelt zich Huoorwaterstof:

CaFL, + H,S(), = CaSO, 2 HF1.

Deze bewerking moet geschieden in een retort van lood of platina daar glas direct wordt aangetast.

HF1 is een gas evenals HC1, goed oplosbaar in water; deze oplossing is sterk zuur en heet fluoorwaterstofzuur en moet bewaard worden in flesschen van gutta-percha, daar glas wordt aangetast, Daarom gebruikt men dit lichaam om op glas te etsen. Daartoe wordt het glas bedekt met een laag paraffine. Hierin worden de figuren uitgesneden en daarna 't glas aan de inwerking van 't HF1 blootgesteld.

Di 4 elementen 1*1, (1, lir en .1 hebben zeer veel overeenkomst in eigenschappen. Zij heeten halogenen of zoutvormers, omdat zij niet metalen direct zich tot zouten verbinden. Deze zouten gelijken veel op elkaar. Zij vormen met waterstof gelijke verbindingen van 1 atoom H met 1 atoom van een halogeen. Deze vier verbindingen zijn alle sterke zuren.

De atoomgewichten zijn F1 11), Cl = -'55,5, Br 7'.). .T = 120. Met het toenemen der atoomgewichten heeft een overgang plaats van den gasvormigen in den vloeibaren en daarna in deif vasten aggregaattoestand; daarenboven toename tegelijkertijd van het S. G., toename der affiniteit tot zuurstof, maar vermindering van die tot waterstof.

Zwavel of sulfnr.

In vrijen toestand wordt zwavel gevonden in de nabijheid van vulkanen. Waarschijnlijk is zij daar ontstaan door de samenwerking van de beide gassen S(>„ en H,S:

SO, + 2 H,S 2 II,(t + 3 S.

Gebonden komt zij voor aan de metalen; deze verbindingen heeten in 't algemeen sulfiden en worden onderscheiden in glanzen, blenden en kiesen, al naar gelang van haar uiterlijk voorkomen. Verder komt zwavel nog voor in de natuur in den vorm van sulfaten.

De meeste zwavelhoudende gesteenten vindt men op .Sicilië. Dit erts wordt tot hoopen gestapeld, met uitgesmolten gesteente bedekt en daarna de zwavel van onderen aangestoken; door de ontstane