is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaat men het aldus verkregen kaliumhydrosulfaat weer verhitten, dan ontwijkt er eerst water:

2 KIISO, = Iv,S,07 + H20.

(Bij verdere verhitting ontleedt dit kaliiunpyrosulfaat weer:

K2S2O; = K2SO, + SO,.)

Het kaliiunpyrosulfaat is het kaliumzout van 't Xordhauser zwavelzuur, dat verkregen wordt door SO:[ te leiden in water; er ontstaat dan eerst zwavelzuur: SO:. 4 H20 H2SO, en daarna: SÖ;. + II.,Sü, = H2S207. Dit zuur heet ook wel dizwavelzuur, omdat liet 2 moleculen SOt bevat op 1 molecule Ho0.

Evenals 't K-zolit van dit zuur wordt ook het Na-zout bereid.

Ten slotte vermelden wij nog het Xotrium-thiosulfaat, dat ontstaat, wanneer een oplossing van natrium-sulfiet, Na2SO.„ gekookt wordt met bloem van zwavel:

Na2SO, + S = Na2S20..

Wordt Na,S20;; behandeld met een verdund zuur, dan ontstaat de zwavelmelk, bijv.:

Na2SsO., + H2S04 : Na2SO, + H20 + S02 + S. Na2S20;-oplossing is een goed oplosmiddel voor AgCl, AgBr en Ag.l en wordt daarom in de photographie gebruikt.

Ook kan het dienen om vrij chloor of jodium vast te leggen, daar aan 't halogeen de helft van 't natrium van liet Na2S.,U-, wordt afgestaan:

Cl + Na ,8,(1, = NaCl + NaS203.

Zwavelwaterstof, HS.

Dit lichaam wordt gewoonlijk bereid door verdund zoutzuur of zwavelzuur bij zwavelijzer te voegen:

FeS + 2 HC1 = FeCl2 + H2S;

FeS + H2SO, = FeS04 + H.,S.

Gewoonlijk geschiedt dit in een zoogenaamd constant apparaat van Kipp.

Zwavelwaterstof is een kleurloos, onaangenaam riekend gas; bij te sterke inademing veroorzaakt het vergiftiging. Zwavelwaterstof lost goed op in water. Deze oplossing reageert zwak zuur. Laat men haar aan de lucht staan, dan oxydeert de waterstof tot water en de zwavel zet zich af.

H2S gedraagt zich als een zwak zuur; de heide waterstof-atomen kunnen door een metaal vervangen worden, waardoor sulfiden ontstaan.

I. Van de meeste metalen ontstaan de sulfiden door in de op-