is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit lich.aam is een kleurloos gas met een knoflookachtigen geur. Door verhitting ontleedt het in zijn elementen. In de lucht verbrandt het met blauwe vlam tot arseentrioxyde en water; binnen in de vlam, waar de lucht niet in overmaat voorhanden is, verbrandt alleen de waterstof, zoodat op een koud porseleinen plaatje spiegelende vlekjes van arsenikum komen, zoo men dit plaatje in de vlam van arseenwaterstof houdt. Deze vlekken lossen op in bleekwater. Leidt men het gas door een glazen buis, die in het midden sterk verhit wordt, dan zet zich achter de vlam eveneens een spiegel van arsenikum af.

Beide deze proeven, die de beste herkenningsmiddelen van het arsenikum vormen, kan men het best uitvoeren met het hiernaast afgebeelde toestel van Marsh.

In chloorgas ontstaat uit arsenikum direkt arseentrichloride, AsCI,.

De zwavel verbindingen van het arsenikum, die in de natuur voorkomen, zijn realgar,

i\s.,»->.,, nar ook verkregen wordt aoor een mengsel van zwavel en arsenikum te sublimeeren, en het uuripigment, As.,S., dat men ook verkrijgen kan door II,S te leiden in een oplossing van arseentrioxyde in zoutzuur; dit As.,S, ontstaat dan als een geel neerslag, dat in alkalische vloeistoffen weer oplost, onder vorming van sulfoarsenieten, zooals we vroeger reeds zagen.

Antimonium ot' Stibium.

Antimonium komt vrij voor in de natuur, maar meer echter verbonden met zwavel als antimoonglans of gruuwspiesglans, Sb_,S;. Verhit men deze verbinding met ijzer, dan verkrijgt men het element vrij:

Sb2S, + 3 Fe = 2 Sb + 3 FeS.

Men kan ook liet erts roosten en het daardoor ontstane oxyde reduceeren door verhitting niet kool.

Antimonium oxydeert niet zoo gemakkelijk als arsenikum, het sublimeert niet, maar smelt. Zijn verbindingen zijn ook niet in zoo erge mate vergiftig als die van arsenikum.

m