is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WISKUNDIGE INLEIDING.

§ 1. Samenvatting der uitkomsten van metingen in eene tabel. Alvorens met liet onderwerp van dit leerboek te beginnen, zullen wij eenige dikwijls te pas komende wiskundige beschouwingen en methoden bespreken. Wij gaan daarbij van een eenvoudig voorbeeld uit.

Wanueer de warmtegraad of temperatuur van een lichaam verhoogd of verlaagd wordt, ondergaat ook de ruimte die het inneemt eene verandering. Wil men dit verschijnsel onderzoeken, dan moet men in de eerste plaats nagaan, of bij twee proeven bij welke de temperatuur dezelfde ia, ook voor het volume even groote waarden worden gevonden. Dit is werkelijk het geval en de uitkomsten der bij verschillende warmtegraden verrichte metingen kunnen nu in eene uit twee kolommen bestaande tabel worden vereenigd; in de eerste kolom worden de temperaturen opgeteekend, bij welke men heeft waargenomen; achter elke temperatuur staat het daarbij behoorende volume.

Op deze wijze heeft men voor het water de volgende tabel gekregen:

Temperatuur. Volume. Temperatuur. Volume.

0 1 11,2 1,000251

0,9 0,999978 12,7 1,000352

2.1 0,999923 15,0 1,000706

5.2 0,999885 17,4 1,001057 7,2 0,999953 19,2 1,001419 9,1 1,000081

De temperaturen zijn hier in graden naar de schaal van Celsius opgegeven en als eenheid van volume is de ruimte gekozen, die de onderzochte hoeveelheid water bij 0° inneemt.