is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 A en O B moet uitzetten. Was dit niet vastgesteld, dan zou men bij gegeven lengte der stukken niet één punt, maar vier punten P, , P,, P,, P4 (Fig. 2) kunnen krijgen.

Deze omstandigheid levert geen

1 • • J 3 1 1 i.

uezwaar op; ei i» uneg-eiiueei iiei voordeel aan verbonden, dat men niet alleen de waarde, maar ook het algebraïsche teeken der veranderlijken in de figuur kan aangeven.

Hoe grootheden van allerlei aard, naar gelang van de richting of den zin waarin zij worden genomen, als positief of negatief beschouwd kunnen worden, is bekend. Wordt de afstand van een punt tot een horizontaal

vlak positief genoemd, wanneer het

punt boven het vlak ligt, dan is hij negatief, als het daar beneden ligt. Onder eene negatieve volumevermeerdering is eene inkrimping te verstaan. Temperaturen boven en beneden het nulpunt, winst en verlies van warmte, draaiende bewegingen in tegengestelde richtingen kunnen door de teekens -f- en — van elkander onderscheiden worden.

Bij de graphische voorstelling kan men nu langs elke as eene richting als de positieve kiezen, en dan het stuk dat de waarde eener veranderlijke voorstelt van O uit in die richting of in de tegengestelde uitzetten, naarmate die veranderlijke het eene of het andere teeken heeft. Wij zullen in de volgende figuren de richtingen naar rechts en naar boven voor de positieve nemen.

§ 10. Voorbeelden. Tot opheldering diene vooreerst de graphische voorstelling van de functie

y — 2 -p x — xs (6)

Substitueert men voor de onafhankelijk veranderlijke x de waarden

-1; 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3,

dan wordt

y = 0; 2; 2,25; 2; 1,25; 0; - 4.