is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per tijdseenheid heeft gekregen, en die wij de gemiddelde versnelling gedurende den tijd r kunnen noemen. Wij kennen daaraan de richting van QD toe.

Fig. 72.

Onder de versnelling in het punt P verstaat men de limiet waartoe die gemiddelde versnelling nadert, wanneer men het tijdsverloop r tot 0 laat naderen. De richting der versnelling is die tot welke de richting van Q D nadert, en de grootte q

QD

der versnelling is de limiet der verhouding -—. Men kan de

T

versnelling door een vector P H van de geschikte richting en waarvan de lengte de waarde q aangeeft, voorstellen.

Wanneer men zegt dat een versnelling q in de richting P H bestaat, wil dat zeggen dat het lichaam in een oneindig kleinen tijd r bij de snelheid die het reeds had, een snelheid q t in de richting P H krijgt.

Het in de vorige § gezegde kan men nu uitdrukken door te zeggen dat het lichaam bij de parabolische beweging een versnelling g verticaal naar beneden heeft.

Het verdient opmerking dat het bij de bovenstaande beschouwing niet noodig is, dat de baan in een plat vlak ligt. Ook