is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelaschte veer A B brengt dus de spanning van B C op het lichaam A over.

Uit al het gezegde blijkt dat men in een geval als dat van Fig. 74 van vele krachten, alle aan elkaar gelijk, kan spreken. Trekt men het punt C met de hand naar rechts, dan wordt de hand door de veer naar links getrokken. Daarentegen oefent B C op A B een kracht naar rechts uit en ondervindt zelf in B een kracht naar de linkerzijde. En zelfs moeten wij ons voorstellen dat niet alleen de eene veer aan de andere trekt, maar dat dezelfde werking ook bestaat tusschen de twee deelen, waarin men een zelfde veer in gedachten kan verdeelen door een vlak, loodrecht op zijne lengte.

Uit dit alles ziet men nu ook hoe noodig het is, altijd duidelijk aan te wijzen op welk lichaam een kracht werkt en door welk lichaam zij wordt uitgeoefend.

Natuurlijk kunnen alleen krachten die op hetzelfde lichaam of deel van een lichaam werken elkander opheffen.

Opmerkingen als de bovenstaande kunnen ook in andere gevallen gemaakt worden. Is een lichaam op een verticale kolom geplaatst, die op een horizontaal vlak staat, dan wordt de kolom samengedrukt, en oefent door zijn veerkracht naar weerszijden een kracht uit; naar boven een kracht, die op het lichaam werkende met het gewicht daarvan evenwicht maakt, naar beneden een kracht, die het ondersteuningsvlak op dezelfde wijze neerdrukt alsof het lichaam rechtstreeks daarop geplaatst was. De kolom brengt weer de kracht die op zijn boveneinde werkt op het steunvlak over.

§ 80. Gelijkheid van werking en terugwerking. Het in de vorige § besproken lichaam oefent een benedenwaartschen druk uit op de kolom waarop het geplaatst is, en wordt zelf door die kolom met een even groote kracht naar boven gedrukt. Twee dergelijke gelijke en tegengestelde krachten bestaan tusschen de kolom en het steunvlak daar beneden.

In het algemeen oefent een lichaam nooit een kracht op een ander uit, of het ondervindt daarvan een kracht in tegengestelde richting. Men onderscheidt deze krachten als de