is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De doorsnede van het prisma kan zeer verschillende vormen hebben. In Fig. 130 wordt het lichaam A geleid door twee ci-

Fig. 130.

linders B, B. Men kan ook van een enkelen cilinder gebruik maken, als men maar op een of andere wijze een draaiing belet.

Ij. Wordt daarentegen bij een cilinder die in een holte past, een verschuiving verhinderd, dan is

alleen een wenteling mogelijk. Zulk een draaibare cilinder wordt een as genoemd.

Men ziet in Fig. 131 hoe een verschuiving van A onmogelijk wordt gemaakt. Wij vermelden hierbij dat men het omsloten gedeelte van de as de tap en het omsluitende lichaam B de j>an of het kussen noemt. Dit lichaam heeft niet altijd een cilindrische uitholling; er komen ook andere vormen voor.

Fig. 131.

Bij horizontale assen heeft men gewoonlijk twee tappen aan de uiteinden; lange assen (drijfassen in fabrieken) worden ook nog op andere plaatsen op dezelfde wijze ondersteund.

De tappen kunnen rusten tusschen twee stukken, het eene beneden, het andere boven de a3, die op geschikte wijze tegen elkander worden gedrukt. Soms komt alleen de onderste pan voor.

Verticale assen kunnen aau het benedeneinde uitloopen in een kegel, waarmede zij in een uitholling van een vaststaand lichaam rusten.

c. Ten einde een lichaam met geringe wrijving om een horizontale as te doen draaien, verbindt men het aan een mes, d. i.