is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een scherpkantig driehoekig prisma, dat met zijne ribbe op een horizontale plaat ligt. Beide deelen moeten van een harde stof gemaakt zijn. Bij het balansjuk, dat in Fig. 132 is afgebeeld, rust een stalen mes A op een blok B, dat veelal van

agaat wordt genomen. Hoe scherper de kant van het mes is, des te meer nadert de

beweging tot een draaiing om een as. In werkelijkheid zal zij echter steeds bestaan in het rollen van een cilinder over een plat vlak.

d. Men kan een rechthoek of een driehoek zoo langs een cilinder bewegen, dat zijn vlak voortdurend door de as gaat, een der zijden in het cilinder-oppervlak ligt en elk punt een schroeflijn doorloopt; er wordt dan een schroefdraad beschreven. Is een cilinder met zulk een naar buiten staan den draad voorzien, dan heeft men een schroef (Fig. 133, A). Deze kan passen in een holte, in welker wand een langs een schroeflijn loopende

groef is aangebracht. Deze holte, waarvan Fig. 133, B de achterzijde te zien geeft, bevindt zich in een stuk dat de schroef moer genoemd wordt. Houdt men deze vast, dan kan de schroef alleen een gelijktijdige wenteling en verschuiving hebben, zoo nl. dat bij elke omwenteling een verschuiving over een afstand gelijk aan den spoed (§ 25) plaats heeft.

Zooals reeds gezegd werd, kan het profiel van de schroef, d. w. z. de doorsnede van den schroefdraad met een vlak door de as, verschillende vormen hebben. Het kan

rechthoekig (Fig. 133) of driehoekig zijn (Fig. 134). Het komt dikwijls voor dat men een zelfde moer voor verschillende schroeven