is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een zelfde dikte wil gebruiken, of omgekeerd. Daarvoor is noodig dat niet alleen de spoed, maar ook het profiel overeenkomt. Men heeft daarom stelsels van schroefdraden vastgesteld, waarin bij elke dikte een bepaalde spoed en profiel behooren.

In al de boven besproken gevallen werd ondersteld dat het met B aangeduide lichaam in rust bleef. Dit behoeft niet het geval te zijn; in het algemeen wordt door de beschreven verbindingen alleen de relatieve beweging van het eene lichaam ten opzichte van het andere bepaald. De wielen van een rijtuig voeren met betrekking tot dit laatste een wenteling uit en de koppel¬

stangen waardoor de wielen eener locomotief verbonden zijn, draaien ten opzichte van die wielen, ofschoon hunne werkelijke beweging een verschuiving is.

e. Behalve de boven besprokene komen er nog vele andere middelen voor, en daaronder soms zeer samengestelde, waardoor men de beweging van een vast lichaam beperkt.

Men kan deze beperking b.v. zoo maken dat steeds een enkel punt op zijn plaats blijft.

Zoo kan een aan het lichaam bevestigde bol draaien in een hol bolsegment, dat hem voor een gedeelte omsluit (kogelgewricht). Of men kan het

lichaam op de wijze van den ring AA in Fig. 135 laten draaien om een as B B, die zijn steunpunten heeft aan een ring, die weer om een as C C loodrecht op de eerste kan draaien (Cardani'sche ophanging).