is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijking veroorzaakt, evemcicht moet maken, en het is ook de zwaartekracht, onder welker invloed het lichaam draaiende schommelingen kan volbrengen. Strikt genomen is ook de elasticiteit der draden, die bij de beweging gewrongen worden, in het spel.

Tot opheldering diene nog Fig. 171, die een horizontale projectie voorstelt. Zijn de ondereinden der draden door een

draaiing van b en cl naar b' en d' verplaatst, dan loopen de draden zelf van b' en d schuin naar boven, naar de ophangpunten nl., die boven b en d liggen. De op b' en d' werkende spanningen kunnen dus ontbonden worden in verticaal naar boven werkende compo¬

nenten en de krachten b' P en d' Q. De eerste moeten evenwicht maken met de zwaartekracht en uit de laatste ontstaat het koppel dat het lichaam terugdrijft.

Daar bij een gegeven uitwijking, dus bij een gegeven richting der koorden, de spanning door het gewicht bepaald wordt, hangt ook het terugdrijvende koppel van dit laatste af.

Kleine schommelingen van een bifilair opgehangen lichaam volgen dezelfde wetten als de beweging van een slinger en gaan evenals deze met een voortdurende omzetting van potentieele in kinetische energie en omgekeerd gepaard. Zijn de draden onrekbaar en ziet men van hunne wringing af, dan kunnen de veranderingen van het arbeidsvermogen van plaats uit de verticale rijzingen en dalingen van het zwaartepunt berekend worden.

De duur der schommelingen kan uit de formule (11) van § 187 worden afgeleid.

§ 191. Onderlinge werking van magneten. Sterkte van magneetpolen. Wij besluiten dit hoofdstuk met de bespreking van het evenwicht en de beweging van magneten. Yoorloopig onderstellen wij dat die de gedaante hebben van dunne staven, waarvan alleen de uiteinden of polen (§ 76) magnetische werkingen uitoefenen of ondervinden.

Deze werkingen zijn gebleken aan de volgende wetten te gehoorzamen. (Wetten van Coulohb).