is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is onmogelijk, door een kringloop van Carn'OT een hoeveelheid warmte, die aan een reservoir van hooge temperatuur ontleend wordt, geheel in mechanisch arbeidsvermogen om te zetten; een gedeelte dezer warmtehoeveelheid wordt als warmte teruggevonden, en wel m een lichaam (nl, /i'j) van lagere temperatuur.

De breuk

_ Qi — Qa ~ Qi '

die aangeeft welk gedeelte der aan Rj onttrokken warmte tot het verrichten van arbeid gebruikt wordt, noemen wij het nuttig effect van den kringloop.

Het jjetal

Q, _ 1 i

n Q, — Qg

geeft aan hoeveel calorieën van Rj naar Rs worden overgebracht tegen één calorie die voor mechanischen arbeid dient.

Wordt de kringloop in omgekeerde richting, dus in de tweede richting, doorloopen, dan is de arbeid van het werkende lichaam negatief, nl. — A, m.a.w. de uitwendige krachten verrichten een arbeid + A. Aan Rs wordt een hoeveelheid warmte Qs onttrokken, en aan R, een hoeveelheid Q, gegeven, die > Q, is. Dus: het is mogelijk met een kringloop van CarnoT m de „tweede richting een hoeveelheid warmte van het koude reservoir naar het warme over te brengen; daartoe moeten echter uitwendige krachten een positieven arbeid verrichten. Voor het arbeidsvermogen dal daarbij buiten het werkende lichaam verdwijnt, komt warmte (nl. Q( — Q,) in de plaats, en wel wordt deze warmte, met de overgebrachte, in het reservoir van hooge temperatuur gevonden.

Evenals wij ons een calorische machine kunnen voorstellen, waarin het werkende lichaam een kringloop van Carnot in de eerste richting uitvoert, kunnen wij ons een dergelijk werktuig verbeelden, waarin een kringloop in de tweede richting plaats heeft. Terwijl echter in de eerste machine de wenteling van het vliegwiel door den arbeid van het werkende lichaam versneld wordt, zal in het tweede werktuig het vliegwiel arbeidsvermogen verliezen, en moet het dus door uitwendige krachten in beweging worden gehouden.