is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 279. Isothermische saniendrukking van koolzuur. Wanneer men koolzuurgas in een dikwandige glazen buis opsluit en door het inpersen van kwik samendrukt, neemt men bij niet te hooge temperaturen verschijnselen waar, overeenkomende met die, welke voor waterdamp werden beschreven. A B C D (Fig. 226) is de isothermische lijn van het koolzuur voor 13°,1; A'B'C'D' voor 21°,5. Het maximum van spanning van den koolzuurdamp is bij deze temperaturen ongeveer 47 en 65 atmospheren.

Een blik op Fig. 225 doet zien, dat bij 121° het verschil in eigenschappen van 2.,6

van 13°,l de eigenschappen van de vloeistof en den verzadigden damp nog minder van elkaar verschillen dan bij water, zelfs van 121°. Het volume van het vloeibare koolzuur is nl. ongeveer van dat van den damp. Inderdaad gelijkt het vloeibare koolzuur meer op een gas dan het water; het is in veel hoogere mate samendrukbaar. En aan den anderen kant naderen de eigenschappen van den verzadigden damp meer dan bij den waterdamp tot die eener vloeistof, zooals uit de groote afwijking van de wet van Boyle blijkt. Het product van druk en volume daalt gedurende de samendrukking die door de lijn A B wordt voorgesteld tot bijna 3/5 van het oorspronkelijke bedrag.

§ 2S0. Kritische temperatuur. Bij 21°,5 zijn de dichtheden

water en verzadigden waterdamp kleiner is dan bij 100°, iets dat wij, wat de inwendige energie betreft, reeds in § 274 hebben opgemerkt. Bij nog hoogere temperaturen zou het verschil nog kleiner worden.

Fig. 226 leert ons dat bij het koolzuur

2U