is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begraafregisters 's Hertogenbosch.

173. St. Jan (R. K.)

1631—1637

174. Kerkhof en St. Jan

1743—1778

175. id. 1778—1810

176. Verschillende kerken

1751—1774

De nos 136-177 berusten op het Stadhuis te 's Hertogenbosch.

Schepenregisters van 's Hertogenbosch. 177—220. Verschillende series en nummers tusschen 1515—1560 en 1685—1725

Registers van Schijncle/.

221. Schepensignaten

1684—1696

222. Testamenten

1663—1690 Registers van Veghel

223. Schepensignaten

1685—1707

Protocollen van Eindhoven.

224. Deel 1640—1649

225. » 1649—1664

226. » 1664—1668

227. » 1668—1670

228. » 1670—1677

229. » 1677—1681

230. » 1682—1688

231. » 1688—1692

232. « 1692—1697

I De n°* 177-232 berusten op het Rijksarchief te 's Hertogenbosch.

233. Archief Protestant Burg. Weeshuis te 's Hertogenbosch

234. Archief Kerke raad Ned. Herv. Gemeente te 's Hertogenbosch.

Kerkelijke registers van Overschie.

235. Doopboek 1792—1810

236. Trouwboek 1792—1799

237. Begraafregister

1795—1810

Registers van den Burgerlijken Stand van verschillende plaatsen in Nederland en in Nederlandsch-lnaië.

Een bundel acten betreffende den Bosschen tak (huwelijkscontracten, testamenten, overdrachtsbrieven enz.) berustende op het Pro vinei aal Genootschap van K. en W. te 's Hertogenbosch onder n° 434a der Handschriften.

Anno neen van geboorten, trouwen en overlijden sedert 1795.

Familie-papieren.

Voorts verschillende bronnen uit eenige tientallen