is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. Marten Moins was kerkmeester van de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, voorts:

Schepen van 's-Hertogenbosch. 1574, 1575. 1501, 1502. Gezworene en raad aldaar.

Rentmeester van 's-Hertogenbosch, 1580, 1581, 1582. Kapitein van het St. Sebastiaansgilde of de Schutterij van den Handboog.

Lid van de III. Lieve Vrouwe Broederschap.') 2. Elisabeth (Lijsken) Wijnants.

Cieboren omstreeks 1547.

Overleden na 1602.

Huwt voor 1S70. *)

Willem Danckaerts, zoon van Hendrik Danckaerts en van

Danckairts

Geboren Overleden 3. Hendrik Wijnants. Geboren Overleden

in 1601

omstreeks 1548. na 1587.

id. Oct. 1567; 3. M e c h t e I d, tr. 's-Bosch 3 Nov. 1602 Hans Dirksz. van Ham; 4. Elisabeth, ged. 's-Bosch 21 Febr. 1573; 5. Jan, ged. 's-Bosch 13 Oct. 1574; 6. C o r n e I i a, ged. 's-Bosch 13 Oct. 1576; 7. Jan, ged. 's-Bosch 15 Mrt 1577, tr. id. 3 Aug. 1608 Maria Jacobs; 8. P a u I u s, ged. 's-Bosch 14 Juli 1578 en 0. J a c o b, tweeling met den vorige. Bij den doop

van no. 6 heet de vader: M a r t e n J a n(szoon) Moins, en bij dien van no. 8 en 0 staat in margine: van M y r I o.

') X\e over hem ook: „Taxandria", jaarg. 1003 blz. 220; zijn zegel wordt hier afgebeeld. T. a. p. heet hij evenwel ten onrechte Marten Martenszoon Moins.

'i rir, oc. i,,i; 1 c-jn j _i_

/ ^UII i J!\J 13 C\) UUUfJ£,ClUlgL* Ulb:

Lijske huisvr. Willem Danckert Danckertsz.

In een Bossche schepenacte van 23 April 1602 (reg. 208, fol.152) wordt vermeld Elisabeth dochter van Jeronimus W ij n a n t s, weduwe van den in 1601 overleden Willem zoon van wijlen Hendrik Danckaerts. Zij vermeldt daarin ook haar zoon Hendrik Danckaerts.