is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Maria Wijnants van Resant.

Geboren te 's-Hertogenbosch omstreeks 1584. Overleden voor

Huwt 1°. te 's-Hertogenbosch 26 November 1614. h

Cornelis Pennincx, zoon van Walterus Pennincx en van Geboren Overleden

Uit dit huwelijk sproten kinderen 2) Huwt 2° te Schijndei 10 Februari 1632.

(ondertrouw te 's Hertogenbosch 20 Januari 1632').

II. Hendrik Smits, zoon van Gijsbertus Smits en van

Geboren te Schijndei

Smiis Overleden na ifo<,34j

') 1 rouwboek St. C a t a r i n a-k e r k, dl. 1609—1619: ,26 „November 1614, contraxerunt matrimonium Cornelius Valer i „Pennincks et Maria PauliWijnandi, testes Henriks 1 heodori van Hijnsberch et Johannes Jacobi „A d r i a n i van D ij c k". (ondertr. 21 Nov. t. v.)

') Op 27 Oct. 1615 werd in de St. Catarina-kerk te 's-Boscn hun oudste zoon P a u I u s gedoopt, zijnde deze geboren te Schijndei doopgetuige was Barbara Wijnas. (sic). Blijkens de doopboeken van Schijndei werden gedoopt o. a. op 22 Dec. 1616 4 Juli 1618, 17 Nov. 1621, 4 April 1624, en 11 Mrt, 1627 kinderen van

o r n e 11 s W a 11 e r i Pennincx; doopgetuigen waren ook veelal leden der familie Wijnants, hier een enkele maal Wijnen (sic) geheeten.

) Trouwboek St. Janskerk aldaar, dl. 1629—1638 : „H e n r i c u s G i s b e r t i Smits, Schindelius, et M a r i a P a u I i „Winants, Buscoducensis, (de p(rae)sumpto consensu Pastoris in „Schindel pro quo spondebat honest(us) concivis noster P a u I W i„nants, mercator panni laneijambo subditi p(rae)dicti Pastoris Schin„delii, coram me et testib. PauloWinants etPaulo Adriani „W i n a n t s affidati sunt hic Silve-ducis in domo p(ro)pria. Actum die „20 January An° 1632. Intendebant matri(moniuiri) contrahere in „Schindel." Te Schijndei waren getuigen : Gualtherus Johannis(z) Pennincx en Johanna Jacobi van Eyck.

4) Blijkens het doopboek van Schijndei wordt op 9 April 1638 een kind gedoopt van H e n r i c u s G i s b e r t i S m i t s en W i I h e I m a,