is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die der doopheffers, nl. Hiëronymus Wijnants en Joharnes a Burgreeff.

Een Adriaan Wijnants, van wien mij niet bleek, dat dit de hier besproken persoon was, had twee zoons: Egidius en Balthazar.

Egidius Wijnants Adriaanszn. ') huwde Elisabeth Zij lieten in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch de volgende drie kinderen doopen :

1. Wijnant, ged. 16 Maart 1620;get. Marti nus Petri en Johanna Jacobi de Bie.

2. Balthazar, ged. 6 Januari 1622; get. Balthazar Wijnants en Margaretha Goyerts.

3. Petrus, ged. 21 Maart 1627; get. Paulus (onleesbaar) en Deliana Leonardi.

Balthazar Wijnants Adriaanszn. huwde Maria

Zij lieten in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch eveneens drie kinderen doopen :

1. Catharina, ged. 21 Februari 1626; get. Adriaan Wijnants en Anna van Wamel voor Maria Judoci C o I e n.

2. Maria, ged. 24 Maart 1628; get. Lutgerus Colen en Elisabeth Petri.

3. Wijnant, ged. 22 November 1630; get. Paulus Henrici Sierneels en Anna Victoris van Wamel.

Dezen Egidius en Balthazar houd ik voor kinderen van den Adriaan Wijnants, die Catharina Petri huwde.

') Hij leefde nog in 11>41. Als A egidius Adriani Winandi is hij op 15 Aug. 1641 nog doopgetuige voor een kind van Daniël Godefridi en Anna Hermanni Wijnen.

Bij den doop van een kind van Laurentius van Berckel en Johanna Aegidy op 4 Juli 1640 is hij doopgetuige als „A egidius Wijnants van Geleberc h." Wat deze laatste toevoeging beduidt, is mij onbekend.