is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij teekende, blijkens de acte van 165°, a'dus:

8. Barbara Wijnants van Resant.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 4 September 1639. ') Cverleden na 1664. ®)

Ongehuwd.

') Doopboek St. Janskerk, dl 1629-1644: „Barbara, „parentes Paulus Wijnants et Judith van Heeswijck „conjuges; susc. „Nicolaus van Nijehoff et Joa(nna) „Gerardi Conincx uxor Hieronymi Wijnant s".

*) Blijkens een acte van 's-Bosch d.d. 8 April 1664, waarbij Herman W. v. R. als gemachtigde van zijn half-zuster Barbara al haar goederen en renten transporteert aan haar broeder Jasper; hierbij o. a. een huis in de Peperstraat, afkomstig van de ouders van Judith van Heeswijck.