is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus Wijnants,

zoon van Adriaan Wijnants en van

(van blz. 69). Gedoopt te 's-Hertogenbosch 9 December 1608. ')

Overleden na 1632.

Huwt te 's-Hertogenbosch 27 Juni 1627. *) Maria van Merendonck, dochter van

Geboren Overleden

van Merendonck

Als Paulus Adriani Wijnants komt hij nog voor als getuige hij den ondertrouw op 20 Januari 1632 tusschen Hendrik Smits en Maria Wijnants. (Zie noot 3 op blz. 61)

Hieruit sproot:

1. Elisabeth Wijnants.

Gedoopt te 's-Hertogenhosch 20 Juli 1629. s) Overleden

') Doopboek St. C a t a r i n a-k e r k, d I. 1604-160'): „Pau„I u s, filius Ariaen Wijnens, (sic.) testes : Frans Peters „et Barbara Wijnan s."

') Trouwboek St. C a t a r i n a-k e r k, dl. 1o24-1630: „18 Juni „1627, Paulus AdrianiWinandi et Maria van Meren„d o n c k, testes: Henrico van Roy et Paulo Wijnant s." (getr. 27 Juni d. a. v.)

') Doopboek St. C a t a r i n a-k e r k, dl. 1624-1630: „Elisa„b e t h, filia P a u I i Adriani (sic.) et M a r i e, susc. H e n r i c u s „van Poy et Barbara Wijnand i."