is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herman Wijnants van Resant,

zoon van Paulus Wijnants van Resant en van diens eerste echtgenoote Johanna van Casteren. (van blz. 77).

Geboren omstreeks 1625.

Overleden in 1671.

Huwt te 's-Hertogenbosch 5 September 1650. l)

Hendrina van den Bogaert, dochter van Gijsbert van den Bogaert BARTHOLOMEUszn. en van

Geboren te Schijndel

van den Bogaert Overleden te voor of in 1671.

Herman Wijnants van Resant P a u l u szn. was lakenkoopman te 's-Hertogenbosch en aldaar derde deken van het Koopliedengilde.

Op het stadhuis te 's-Hertogenbosch wordt een gedreven zilveren beker van het Kramers- of Koopliedengilde bewaard, waarop hij vermeld wordt als deken van dit gilde. De beker werd vervaardigd in 1664.')

Een afbeelding van dit stuk gaat hierbij.

') Zij huwden aldaar voor schepenen. In het Trouwregister voor schepenen van 's-Hertogenbosch, deel 1629-1716, vindt men: „5 „September anno 1650, Herman Pauw els Wijnantsvan „Rosa n, met Hendrina Gijsbert Bartholomeuss. van „den Bogert, van Schijndel."

') Dit wapen — dat der oude Bossche schepenen Bogaerdt —

voert de nog bestaande Bosschelamilie van oen Bogaert, welke, zoo ver bekend is, eenen G ij sbert v. d. B. tot stamvader heeft.

Met een ander wapen, gelijk hier wordt afgebeeld, werden Gijsbert J a n szn. v. d. B. en Heylke sijn huysvrouw, te Schijndel begraven,

hij overleed 5 Dec. 1617. Zie N. Br. Volksalm. 1893, blz. 913. 3) Het opschrift luidt:

Ik ben uit kooien brant door iver vuer geboren,

Door wil der Dcekenen en toeslaan van Gezworen: Wouter van Vechel, Philips Rijnshagen ende dan Den derden Dceken Hermen Wijnants van Resan