is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit dit huwelijk sproten 11 kinderen: 1. Johanna Wijnants van Resant.

Geboren omstreeks 1652.

Overleden na 1682.

Huwt voor Oct. 1674.

Jacobus Vroom, zoon van

Geboren Overleden

Vroom

Jacobus Vroom woonde sedert omstreeks 1675 te Veghel; zijn betrekkingen blijken uit onderstaande doopacten.

Uit dit huwelijk sproten 4 dochters. J)

2. Paulus Wijnants van Resant.

Geboren omstreeks 1654.

Overleden na 1677.

Hij wordt vermeld als doopgetuige in noot 1, sub b op deze blz.

Overigens heb ik in de Schepenregisters van Schijndel van 1684 Q6 en in die van Veghel van 1685 1707 niets over hen

kunnen ontdekken.

') De oudste dezer dochters werd gedoopt te s-Hertogenbosch, de 3 overige te Veghel; deze doopacten worden hier in extenso opgenomen, omdat de verschillende familiebetrekkingen uit de opgaven der doopgetuigen zoo duidelijk blijken.

a Maria Elisabeth, gedoopt te 's-Hertogenbosch (St. Janskerk) 14 October 1674; dochter van Jacobus VroomenJoanna van Rosan; doopget.: Jacob van S t r ij p en

LuytievanStrijp.

b. Francisa, ged. te Veghel 1 Februari 1677, filia D(om)s. Jacobus Vroom, antehoc signifer sub Rege Catolico, nunc Dms Statibus Hollandiae ut miles voluntarius serviens et Joanna; susc. Paulus van Rosan. a v u n c u 1 u s hujus puellae, Lutgardis, vidua Matthaei van Rosan, loco josin'ae van Rosan, vidua Francisci Wonder.

c Paula, ged. te Veghel 1 October 1679, filia Jacobus Vroom et Joanna; susc. Arnoldus van Rosan, avunculus Maria van Kessel, Sylvaducensis, loco supplevit LutgardisvanStrijp, vidua Matheivan Rosan, a v i a puellae huius.

d. Catharina, ged. te Veghel 7 April 1682, filia Jacobus