is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jeronimus Wijnants van Resant,

zoon van Adriaan Wijnants van Resant en van Elisabeth van Liebergen. (van blz. 85).

Geboren

Overleden vermoedelijk te Eindhoven en tusschen 1667-1679.

Huwt omstreeks 1635.

Johanna f dochter van

en van

Geboren Overleden

Jeronimus Wijnants van Resant Adriaans zn. was blijkens een schepenacte van E i n d h o v e n, d.d. 31 Mei 1667 toen burger en koopman aldaar, uit de op blz. 83 en 84, noot 1 medegedeelde acte blijkt, dat hij op 4 December 1679 reeds was overleden. In

die acte is ook sprake van de kinderen van J e r o n im u s W. v. R., zonder dat deze met namen worden genoemd.

Zijn vrouw komt voor als J o a n n a Jeronimi W ijnants (huisvrouw) bij den doop op 2 Jan. 1656 te Schijndel van een kind van Paulus Pennincx Corneliszn. (zie blz. 61, noot 2).

Uit dit huwelijk sproten:

kinderen, welke mij tot dusverre onbekend bleven.')

') In de Schepenregisters van Eindhoven tot 1750 komen geen W. v. R.'s meer voor.