is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evert Wijnants,

zoon van Wijnant Jansz. en van Engel van Geijsteren. (van blz. 108).

Geboren omstreeks 1507.

Overleden te Tiel begin 1551.')

nuwt omstreeks 1 532.

Gerarda van Heessell, dochter van Jan van Heessell, schepen van Tiel, en van Clara . . . . 2)

Geboren

Overleden na 1 554. v. Hcesseii

Evert Wijnants werd 12 November 1540 gekozen tot buurmeester van het Tielsche Veld.

Bij transport zijner moeder werd hij 2 Juni 1536 beleend met het leengoed te Avesaet; hij tuchtigt zijn vrouw Gerarda op den 10 Mei 1544.')

Hij was een groot grondbezitter, behoorde tot de eigengeërfden in de Neder-Betuwe, en woonde in de Hoogstraat te Tiel.

Hunne kinderen4) waren:

1. Johan Wijnants.

Geboren jn 1533

Overleden in 1504.

Ongehuwd.

') Van 1530 tot zijn overlijden komt hij herhaaldelijk in Tielsche schepenacten voor, het laatst in een signaat van 29 Dec. 15502') Apr. 1551 wordt zijn oudste zoon met het leengoed beleend.

') De familie van Heessell is één der oudste regeeringsfamilies van Tiel; reeds in 1463 is Peter van Heessell schepen van Tiel. In een signaat van Tiel van 28 Jan. 1549 komt voor „Clara 1 elicta vidua Jan van Heessell" en noemt zij hierin Evert Wijnants haar schoonzoon. Gerarda (G e r r i t j e) van Heessell komt nog voor in een signaat van 14 Dec. 1554.

3) Zie: Leenregister van Gelderland en Bijlagen C en D hierna.

4) Voogd over deze kinderen werd hun oom Willem W ijnants (blz. 122); in 1554 treedt de oudste zoon voor het eerst zelfstandig op, (zie schepenacte van Tiel d d. 22 Maart 1554) waardoor het geboortejaar van dien zoon en het huwelijksjaar der ouders ongeveer, op te geven is.