is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hendrik Wijnants van Resant,

zoon van Lieven Wijnants van Resant en van Bertekaet te Hart. (van blz. 1 SI).

Geboren omstreeks 1619.

Overleden te Tiel Augustus 1670. >) Huwt te Tic' 15 Juni 1652. s) Geertruid Engelen, dochter van

Geboren

Overleden te Tiel in of kort na December 1709.')

Zij teekende:

Engelen

H e nd r i k W ij n a n t s van Resant Lievenszn volgde zijn vader na diens overlijden op als rentmeester van de goederen en tienden in de Betuwe van de Abdij van M. Paulus en de Proostdii van n..n

J VUU-HIUII31CI van

l\ ü" I .

t : | KT A V00r in het Vreerr|dgeding van

.' van 5 Augustus 1670; in een ge r i c h t s s ie n a a t vin

ï: ;:28 Au* ™ heet zijn vrouw „de wed. van H e n H c k W ij n a n t s van Resan t."

') Z'JI zijn niet kerkelijk gehuwd; in het Resolutieboek

v,nl ' * '603"1Ó5b' St3at: »Hen Mck Wijnants „van Resant, jongman, ende Geert ruit Engelen, jonge-

"in dln ' ht" "a dne voorgaende Proclamaties van de stadthuys „n den echten staet bevestigt, present Bouwens, de Manet

„L i nge n, XV juny 1652."

) Zij testeert te Zandwijk voor schepenen op 1 Dec 1709 (Zie Testamenten Tie| en Zandwijk, deel ,699-1720 >, o.a et deze bewoordingen: „en heeft gewilt dat haere dochter Cor„n e liaWpants van Resant naer haeren doodt sal hebben en behouden alle haere na te latene gereede en ongereede „goederen en sulex ter oorsaecke van haere sonderlinge gedaene „trouwe dienster, daervan excluderende haere andere doghter "