is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groener

Aerdt Wijnants van Resant,

(van biz" W'JNANTS VAN ResANTen van Alith Hack.

Geboren te Hel omstreeks 1622.

Overleden te Tiel in Mei 1688. ')

Huwt 1". (ondertrouw te Tiel 26 Aueush.o

!. Judith Groener, dochter van Sebast1aen Groener, secretaris van (Gelder- ofvan Buur)Malsen, en van Margaretha Jacobs.

Geboren te Tiel

Overleden te Tiel tusschen 1667—1673.3) Uit dit huwelijk sDroten 7 Hn^r.n

VII, UIC

hierachter volgen.

Na he' „„ernjdei ,a„ z,jnc eerste echtgenoole trad hij voor de tweede maal in het huwelijk, n. I.:

Huwt 2» (ondertrouw te Tiel 71 An,„o

tus) 1673.

II. Mechteld Crafters'), dochter van

Geboren te Zoelen

Overledpn . ._ .

,, p . na lf>8ü. •) Crafters

te Tiel 0enetSvaenSretkeninfen der St Maartenskerk

wj;:u°i;;;su-;,uïï0 A.rt

vaVs 06 scheper|I,ank van D e ij,

«n Grö.ir'"'5 rr Rrant

hare zusters en schoonbroeders als erfgenamen ^ eTa^T^n

m ecrhreMï;;e:hrajafcobs',and°njer

met A e r t W v f ' *2 Crafjers was bij haar huwelijk

r <) ,Z!J!"fde n0g in 1680> want blijkens een Schenenacte van

verzekeren) Ae R™ ^ hunne^oederen

f! , ertW v'R en zijne huisvrouw Metie Kraf Iers elkaar, e„ blijkens eea S c h e p e » , c,, v a „ Z d >1?j L