is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Albertus Wijnaendts,

zoon van Wilhelmus Wijna(e)ndTS (van Resant) en van Johanna van Bousel. (van blz. 185)-

Geboren te 's-Hertogenbosch 2 April 1719.

Gedoopt aldaar 4 April 1719. ')

Begraven te 's-Hertogenbosch 17 April 1777. Ondertrouwt te 's-Hertogenbosch 23 Juni 1753.») (Proclamaties aldaar 24 Juni, 1 Juli en 8 Juli 1753).

v-iementia van Woerkom, dochter van Florentius van Woerkom JoHANszn., notaris van 's-Hertogenbosch en van Geertruid van der Horst FLORENTiusdr.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 20 Juni 1725. Overleden te 's-Hertogenbosch 14 April

v. Woerkom 1807.

Begraven te 's-Hertogenbosch 18 April 1807.

Hare 4 kwartieren waren:

van Woerkom, van der Horst,

W a 11 h e r i. Keuchenius.

Albertus W ij naend ts was regent van het Weeshuis te 's-Hertogenbosch, van 9 Oct- 1753 tot 20 Oct. 1755. ')

') Doopboek G r o o t e Kerk: „Albertus, zn. van W i Ilem Wijnands en Johanna van Bouse I."

') Ondertrouwboekje Kleine Kerk: „Zaterd. 23Juny „1753, Aal bert Wijnants, J. M. niet Clementia van „Woerkom, J. D., beyde geboren ende wonagtig alhier; 24 Juny „1e proclamatie, 1 July 2e proclamatie, 8 July 3e proclamatie."

') De annonce van haar overlijden luidde:

Heden overleed alhier, in den ouderdom van bijna 82 Jaren, mijne waarde Moeder Clementia van Woerkom, Wed. Albertus Wijnaendts, aan een Verval van Krachten; van welk voor mij zoo bitter verlies ik langs dezen thans gebruikelijken weg aan Vrienden en Bekenden kennisse geve, met verzoek om van Brieven van Rouwbeklag verschoond te zijn.

'sBosch> G. F. WIJNAENDTS.

den 14 April, 1807.

*) Archief Protest. Weeshuis te 's-Hertogenbosch.