is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hare 4 kwartieren waren:

Groen van Prinsterer, i Hoevenaar, van der Sleijden.

Uit dit huwelijk sproten 14 kinderen, die eveneens hierna volgen.

Willem Wijnaendts werd candidaat-notaris en

1V7e850ÏlsUDo'S"tHert0geHnbOSCh "aar °elft' Waar hiJ 4 785 als poorter werd ingeschreven. Denkelijk was hij

daar werkzaam ten kantoore van zijn oom S a m u e

P r u n, notaris te Delft en raad aldaar

7 'nJ7f ernWe' VeStigde hiJ zich vo°r goed aan de Zwe h b,j Overschie, waar hij woonde op den huize

Welgelegen," terwijl hij nog een huis bezat in den poldeï Schieveen, eveneens bij de Zweth.

Eigenaar van eene bierbrouwerij en een houtzaagmolen beide staande aan de Zweth. '

H-!CmUtHVan ^ P°'derS Schieveen> Zestienhoven, Oudendijk, Bleijdorp, Kleijnpolder en Ackersdijck, reeds in 17%. ocnout en maire van Overschie, 1813.

Na het overlijden van zijne tweede vrouw vertrok hij overleed ^ ^ 1° ™de"op 82 jarigen leeft^

HphI" hC wb?^taa,1 eene eigenhandige aanteekening luide. „Wilhelmus Wijnaendts, Martinus „Wijnaendtsennog'evende Willem Wijnaendts „hebben den naam van Rosandt agtergelaten vermits „coopheden waeren en nog sijn."

Volgen thans de kinderen uit beide huwelijken Uit het eerste huwelijk:

1. Martinus Anne Wijnaendts

1793—1842. (Zie blz. 200).

2. Sirach Bartholomeus Wijnaendts.

Geboren h. Welgelegen 28 Januari 1795.

Gedoopt te Overschie 15 Maart 1795. i)

Overleden h. Welgelegen 12 October 1795.')

Begraven te Overschie 13 October 1795.

') Doopgetuigen: „Vrouws ouders."

') De annonce van Zijn overlijden is de oudste van de verzameling in mijn bezit; ,7,5 ,M heden

8 annonce» van geboorten, Houwen en overlijden der familie.