is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot-ceremoniemeester van idem, 1824 25, 26, 27, 28, 30, 31.

Hij woonde te Delft op het Oude Delft, naast het z. g. Gemeenlandshuis.

Hij gebruikte een cachet, als bijgaande afbeelding: daaruit blijkt, dat hij het veld van het wapen van zilver voerde. Volgen thans de kinderen uit beide huwelijken.

Uit het eerste huwelijk:

1. Willem Wijnaendts.

1814—1881. (Zie blz. 215). Uit het tweede huwelijk:

2. Anna Elisabeth Rosina Wijnaendts. Geboren te Delft 29 Mei 1817. Overleden te Delft 1 October 1837.

Ongehuwd.

3. Hendrik Adriaan Wijnaendts.

Geboren te Delft 26 April 1821.

Overleden te Loender (Padangsche Bovenlanden) 27 December 1840.

Ongehuwd.

Hij werd benoemd tot cadet bij het Wapen der Cavalerie h. t. I. aan de Kon. Mil. Acad. te Breda 13 October 1836.

Als zoodanig eervol ontslagen, 27 Maart 1838.

Vrijwillig geëngageerd bij het Alg. Depot van de Landmacht te Harderwijk als korporaal voor den tijd van 6 jaar, 13 April 1838.

Sergeant-titulair, 31 Januari 1839.

Geëmbarkeerd te Hellevoetsluis aan boord van het schip „India" (voor eigen rekening en afzonderlijk), 15 Februari 1839.

Gedebarkeerd te Batavia en geplaatst bij het 7' Batj. Inf. 10 Juni 1839.

Overgegaan bij de 7e Afd., Depot op Sumatra's Westkust, 26 November 1839.

Overgegaan bij het 11e Batj. Inf., i Januari 1840.

Sergeant der infanterie, 6 Maart 1840.

Als zoodanig 9 maanden later op 19-jarigen leeftijd overleden in het Milit. Hospitaal te Loender (post in de