is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Padangsche Bovenlanden, opgericht tijdens den Padrioorlog, later weder ingetrokken).

3. WlLHELMINA CATHARINA WlJNAENDTS.

Geboren te Delft 16 December 1822.

Overleden te Pau 20 December 1866. ')

Begraven aldaar op het Protestantsche kerkhof 2 Januari 1867.

Ongehuwd.

4. Mr. Martinus Anne Wijnaendts.

Geboren h. Langenhorst onder Wassenaar 9 Juli 1824 Overleden te Delft 17 Februari 1885.

Ongehuwd.

Hij werd ingeschreven als student in de rechten aan de Hooge School te Leiden, 4 April 1842.

Promoveerde aldaar op Stellingen, 1 Juli 1848 Advocaat te Delft.

2e Luitenant der d.d. Schutterij te Delft, 24 Nov. 1849 1e Luitenant bij idem, 1 Aug. 1853.

Kapitein bij idem, 28 Juli 1854.

Als zoodanig eervol ontslagen, 28 Dec. 1858.

Rentmeester van de Fundatie van Maria Duyst van Voorhout, douar. Fredr. A d r. baron van Ree de van Renswoude te Delft, 28 November 1849 tot zijn overlijden.

Plaatsverv. kantonrechter te Delft, 11 Februari 1857. Als zoodanig op zijn verzoek eervol ontslagen 14 November 1871. '

Lid van den Gemeenteraad van Delft, 5 September 1865 tot zijn overlijden.

Lid van de Commissie voor de Tentoonstelling te Delft van voorwerpen, betrekking hebbende op het leven en den t'jd van Prins Willem !, Juli 1884 ')

') Ingeschreven te 's-Gravenhage 16 Februari 1867 ') Hij was sedert 4 Mei 1852 buitengewoon lid van de Ridderli|ke Confrerie Diletto ed Arme te Delft