is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem Martinus Wijnaendts,

zoon van Mr. Willem Wijnaendts en van Johanna Margaretha von Beckerath. (van blz. 217).

Geboren te Oud-Beierland 24 September 1849.

Huwt te Amsterdam 4 Juli 1884.

Anna Maria Blom, dochter van Willem Johannes Stephanus Josinus Blom, oud-hoofdingenieur der 1e klasse bij den Waterstaat, ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw en ridder 3e klasse in de Orde van

Biom uen ftooaen Adelaar van rruisen, en van Emma Joanna Maria van der Mey.

Geboren te Groningen 12 September 1863.

Hare 8 kwartieren zijn:

Blom, van der Mey,

Pols, | Vandaele,

Lieshout, Doeland,

van der Colff. j Lorquin.

W. M. W ij n a e n d t s trad vrijwillig in dienst te Kampen bij het Instructie-Bataljon, 24 April 1867.

Zijn staat van dienst luidt verder:

Korporaal-titulair, 1 November 1867.

Overgeplaatst bij het3e Regiment Infanterie, 17 Febr. 1868. Korporaal, 18 Febr. 1868.

Sergeant-titulair, 21 Juli 1868.

Sergeant, 12 Januari 1869.

Sergeant-titulair, 1 April 1871.

Benoemd tot 2e luitenant bij het 6e Regiment Infanterie te Breda, 13 Augustus 1872.

Zilveren medaille wegens buitengewone plichtsbetrachting bij een brand te Gorinchem op 12 Februari 1874.

Voor den tijd van vijfjaren gedetacheerd bij het Wapen der Infanterie van het Leger in Oost-lndië, 10 Juni 1876 en a la suite van het Koloniaal Werfdepot.

Vertrokken derwaarts met het S.S. „Madura," 22 Juli 1876 Aangekomen te Batavia, 3 September 1876.