is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingedeeld bij het 2e Eskadron te Salatiga, 12 Nov. 1894. Overgeplaatst naar het 1e Eskadron aldaar, 1 Apr. 1895. Overgeplaatst naar het 3e Eskadron te Batavia 8 Jan. 1896.

Bevorderd tot 1e Luitenant der Cavalerie, 27 Sept. 1897. Deelgenomen aan de expeditie tegen Pedir, 23 Mei-31 October 1898.

Overgeplaatst naar Makassar als commandant van het detachement aldaar, 5 Februari 1900.

Excursie naar het eiland Soemba (als commandant) 4 Sept.-30 Oct. 1901.

Bij dispositie van het Dep. van Oorlog d.d. 9 Oct. 1901 hem verleend het Eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven met de gesp Atjeh 1896-1900.

Bij Gouv. Besluit d d. 25 December 1901 n° 7 hem vergund zich voortaan te noemen en te schrijven: W1JNAENDTS VAN RESANDT. Overgeplaatst naar het 1e Eskadron te Salatiga, 28 Maart 1903.

Met intrekking van deze overplaatsing geplaatst bij het 3e Eskadron te Batavia en tijd. werkzaam gesteld bij het Dep. van Oorlog, Hoofdbureau der Cavalerie, 4 Mei 1903. Terug bij het 3e Eskadron te Batavia, 1 Aug. 1903. Bij Gouv. Besluit d.d. 25 November 1904 n° 14 hem wegens langdurigen dienst verleend een éénjarig verlof naar Europa.

Vertrokken van Batavia per S. S. „Goentoer", 14 December 1904.

Het verlof verlengd met zes maanden, 18 Sept. 1905. Teruggekeerd naar N. O.-Indië per S. S. „KoninginRegentes" van Genua, den 31en Mei 1906.

Aangekomen te Batavia, 25 Juni 1906 en geplaatst bij