is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Louisa Maria Anna Wijnaendts van Resandt. Geboren te Batavia (Rijswijk) 16 April 1904.

Hij is lid van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap „De Nederlandsche Leeuw"; lid van de Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht „Gelre"; mederedacteur van „Nederland's Adelsboek." Talrijke bijdragen op genealogisch gebied verschenen van zijn hand in het Maandblad van het G H. genootsch. De Nederlandsche Leeuw; De Wapenheraut; Algemeen Nederlandsch Familieblad; Taxandria; enz Hoofdzakelijk handelen deze bijiragen over onderwerpen uit de weinig bekende archieven in Indië gep'.'t. o. a.: De oudste doopregisters te Makassar; Hu wel ij ken te Makassar; Huwelijken te Batavia in den Comps tijd; Oude Indische Families, etc.; behalve het eerstgenoemde, alle opgenomen in het Maandblad van den „Nederlandschen Leeuw."