is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jacob Martinus Anne Wijnaendts van Resandt,

zoon van Cornelis Jacob Anton Wijnaendts en van diens tweede echtgenoote Cornelia Sophia Antoinetta Voorbeytel Cannenburg. (van blz. 226).

Geboren te Gorinchem 27 April 1878.

Huwt te Pasoeroean Eleonore Caroline la Bastide, dochter van Gerardus Johannus la Bastide, chef van het kadaster te Pasoeroean en van Jeannette Gertrude Priester.

Geboren te Probolinggo 14 Mei 1884.

j. m. a. Wijnaendts van Resandt was eerst volontair ter secretarie te Weespercarspel, 1 Mei 1899.

Tweede ambtenaar ter secretarie te Weesp, 2 October

1900 tot Mei 1901.

Bij Kon. besluit van 22 Maart 1900 benoemd tot 2e luitenant der artillerie-schutterij te Weesp, tot Mei 1901.

Vertrok 13 December 1902 per S. S. „Goentoer" van Rotterdam naar Oost-lndië.

Aangekomen te Batavia, 17 Januari 1903 en achtereenvolgens employé op de ondernemingen Tjinangerang bij Soemedang; Lodaja bij Bandoeng (Mrt. 1903); Soekawana bij Bandoeng (Oct. 1904); Tjiseureuh bij Tjandjoer (Juli 1905)- Alas Besoeki bij Loemadjang (7 Jan. 1906).

Bij Gouv. Besl. d. d. 190 toestemming

bekomen zich te noemen en te schrijven:

WIJNAENDTS VAN RESANDT.

la Bastide