is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evert Winands bij transport sijner moder Engele, 2

Juny 1536.

Idem eedt vernijt, 22 Septembris 1538.

Idem eedt vernijt, 8 Julii 1544.

Idem tuchtigt sijn vrou Gerarda, so lange sij onver-

ander saet blijft.

Johan Evertssoon, erve sijnes vaders, 29 April is 1551. Idem eedt vernijt, 20 Juny 1556.

Evert Winands, erve sijnes broders Johans, 24 Martii 1564.

Elisabet van Cloetwijck, erve hares soons Everts, 29 Januarii 1579.

Arnt Janssoon bij transport Elisabets voorn.

Willem Winandssoon, erve sijner moder Engele voorn., 27 Octobris 1579.

Arnt Janssoon vernijt eedt, 10 Decembris 1581. . . . etc.

D. Het leengoed te Kapel Avezaath in 1544 en 1554.

Schepen-signa at

van Tiel. (Zieblz. 114 en 115 dezer genealogie).

Dl. 1543—1548.

Folios 80 en 80 vers0 Scabini et datum ut supra. Evert Wijnaltzss hefft getoichticht Gerart sijn echte huysfrou in omnibus bon is suis in jurisdictione Tielle et Santwick sitis op tochtrecht te halden post mortem Everardi prescripti, in dem sie sich mit hilicken verander sait tune erit die toicht nu/la, renunciare warandizando.

Scabini et datum ut supra. Gerartgen vuerss: cum tutore hefft wederomb getoichticht Evert Wijnaltzen hoeren echten man vuers. in omni modo et forma ut supra, renunciat warandizando.

Scabini et datum ut supra. Everdt Wijnaltzss