is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijnandts van Rosan als man van Johanna van Casteren, dochter wijlen Herman Jacobss van Casteren, en Digna, dochter Herman van Casteren en de mombers van Josina, dochter van Herman van Casteren.

21 Maart 1624. Verdeeling der dijk onder F.mpel tusschen Aert zoon Willem Aertss van Malsen, ter eenre, ende Dingena dochter Herman Jacobss van Casteren, Pauwels Wijnants als man van Jenneke dochter Hermans van Casteren en Gerard zone Frans Tielmans van Breugel als man van Josina dochter Hermans van Casteren, a/zoo die voorz. Herman van Casteren transport heeft gehad van Frans Beris als man van Jenneken dochter des voorzegden Aert van Malsen in het onderhoud van de dijk te Empel.

10 Mei 1629. Testament van Pauwels Wijnants van Rosant en Jenneke Het mans van Casteren voor den notaris A. van Broechoven.

14 April 1632. Pauwels Wijnants, koopman in wollen

lakenen, weduwnaar van Jenneke dochter wijlen Hermans van Casteren, geassisteerd met Barbara, weduwe Paulus Wijnants, zijn moeder, ter eenre: en Judith, dochter wijlen Jasper Willems van Heeswijk, geassisteerd met Marijke, weduwe Jasper voornoemd, hare moeder, maken huwelijksche voorwaarden.

16 Juli 1642. Huwelijksche voorwaarden tusschen Franchoys Wonders en Josina Wijnants van Rosan.

15 October 1644. Goyaert zone wijlen Rogier Goyacrts

van Autvorst van denzelven Rogieren en Cornelia, zijne huisvrouw, dochter wijlen Pauwels Wijnants, Laurens Evertss van den Boom als man van Barbara dochter Rogiers en Cornelia voornoemd, mede namens Catarina hun minderjarige zuster en Pieter