is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsche en Nederlandsche markten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet langer gaat, waarom dan ook reeds kleine vereenigingen zijn ontstaan, welke getracht hebben verbeteringen aan te brengen.

Gelukt is hun dat niet, op een enkele uitzondering na, omdat de

tegenwerking van de zijde der opkoopers groot was.

Is het niet vreemd, dat de opkoopers onder elkander zoo solidair zijn, dat zij de prijzen onmiddellijk hooger stellen, als de verkoop en de verzending door vereenigingen ondernomen wordt ?

Zoo is het voor eenige jaren gegaan, toen de afdeehng Haarsteeg der Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw en het Landbouw-Cas.no te Eysden hun producten rechtstreeks naar Engeland wenschten te verzenden. Zij moesten eindigen èn om eerstgenoemde reden ènom de geringe medewerking van den kant der kleine kweekers. Evenzoo ging het met een vereeniging te 's-Gravezande, toen zij beproefde de aardappelen op coöperatieven grondslag naar Engeland te verzenden.

Waarom hoort men niets bijzonders van gelijke vereenigingen te NoordScharwoude, Blokker, Dordrecht, West-Blokker en Zwaag, Avenhorn, Nibbikswoud, Grootebroek, Medenblik, Opperdoes en omstreken, Bovenkarspel, Wijdenes, Andijk, Oosterwoud, Hoorn, Broekerhaven, Eendracht maakt macht te Loosduinen, door Eendracht sterk te Amsterdam, de Tuinbouwvereeniging te Sappemeer. Vereenigingen te: Broek op lagendijk Edam, Bovenkarspel, Beemster, Brielle, Roermond, Venlo, Heilo, Oudenbosch, Berlicum, St.-Pancras? Omdat de organisatie te wenschen overlaat, wijl zij geen deel uitmaken van één vereeniging, welke haar afdeelingen over het geheele land bezit. Om slechts éénige voorbeelden te geven, waaruit moet blijken, hoe verschillende handelswijzen in Nederland tot versnippering leiden, diene het volgende .

De Vereeniging West-Blokker en Zwaag „Algemeen Belang"

verzond in :

1893.

154 balen kruisbessen. 4500 mandjes bessen. 114 balen hazelnoten.

1894.

137 balen kruisbessen. 3150 mandjes bessen. 325 balen hazelnoten.

1895.

106 balen kruisbessen. 2300 mandjes bessen. 100 balen hazelnoten.

Een andere vereeniging in dezelfde plaatsen verzond in :

1895. 5500 mandjes bessen.

250 X */i H. L. vruchten. 250 X '/» H. L. „

300 mandjes pruimen. 50 „ hazelnoten.