is toegevoegd aan uw favorieten.

De mergscheede-ontwikkeling aan de vezels van den nervus octavus binnen het centrale zenuwstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarts den spinalen quintuswortel kruisen. Zij sluiten zich daar aan bij de door of ventraal om den spinalen V-wortel heengaande trapezoidvezels die uit den nucleus . entralis komen. In dit niveau komen deze vezels nog niet verder dan even mediaal van den spinalen Vwortel, daar zij tevens een proximale richting hebben. Zij raken daar zoowel den antero-lateralen bundel van Gowers (ventraal) als den tractus Deiters descendens (dorsaal), beide lateraal van de oliva inferior gelegen. Deze vezels komen oorspronkelijk uit het diepe merg van het tuberculum acusticum; ik £Vide reeds hoe daaruit een breede vezellaag aan detfldorsalen pool uittrad (bl. 20) om in de binHen-atfJeelmg- van het corpus restiforme een transversale riclffltag in te slaan. Zij spreiden zich daar in verschillende richtingen wijd uit; de zoo even beschrevene vezels buigen direct ventraalwaarts, andere gaan meer transversaal, dwars door den Kollerschen wortel of den nucleus dorsalis N. octavi heen, naar de raphe toe. Deze kruisen als transversale vezels den fasciculus longitudinalis posterior en gaan vermoedelijk ook in den beiderzijdschen fasciculus longitudinalis posterior over.

In de volgende coupes houdt geleidelijk het intreden van vezels in den nucleus ventralis op. Men ziet dan duidelijk hoe hij zich naar ventro-mediaal tot vertusschen de intredende wortelvezels uitstrekt. In dat gedeelte convergeeren een aantal vezels naar mediaal die den nucleus ventralis als een compacte bundel verlaten, den stam van wortelvezels kruisen, en deelnemen aan de vorming van het corpus trapezoides. Meer dorsaal in den nucleus ventralis daarentegen hebben de vezels nog altijd een meer ascendeerend verloop.

In fig. 16 bestaat de stam van intredende wortelvezels wel alleen nog uit vezels van den medialen octavuswortel. Nog steeds buigen enkele vezels direct mediaal waarts in het corpus trapezoides om ; de hoofd-