is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat veel om, waarvan hij zich niet bewust wordt, maar dat toch op zijn denken en doen een machtigen invloed oefent. Het meest afdoend bewijs daarvoor is wel het slagen deizoogenaamde post-hypnotische suggestie.

Wanneer wij nu ons patientje vriendelijk verzoeken te gaan staan en te loopen, dan zou zij gaarne — waarom niet? — aan ons verzoek voldoen, maar zij kan niet. Zij is niet in staat haar wensch, haar wil in de er aan beantwoordende daad om te zetten, want zij wordt verlamd door de op haar inwerkende remmende kracht der overtuiging van niet te kunnen. Zij, met haar zwakke, door de buitengewone gebeurtenissen der laatste weken geschokt, van streek gebracht zenuwstelsel kan zich aan de macht dier overtuiging niet ontworstelen.

Nog eene andere verklaring is mogelijk.

Wanneer iemand door een hevigen schrik plotseling als aan den grond genageld staat, dan is dat niet omdat bij hem zich de voorstelling heeft gevormd, dat hij zich niet meer bewegen kan. Hij blijft roerloos staan omdat hij op dat oogenblik psychisch zoo van streek is, dat hij niet, als in normalen toestand, snel de noodige bewegingsbeelden weet te vinden. De hevige emotie heeft de psyche overweldigd. Zoo geschiedt het ook, dat iemand, aan hevigen angst ten prooi, niet in staat is geluid te geven. De mensch in zulke oogenblikken doet ons denken aan den patiënt met atactische aphasie, die den naam van een hem bekend voorwerp niet zeggen kan, omdat hij het bewegingsbeeld, tot het uitspreken van het woord in quaestie noodig, niet meer tot zijn beschikking heeft.

Wat hevige emoties kunnen uitwerken bij gezonden, dat kunnen zeker minder aangrijpende gemoedsaandoeningen ook teweegbrengen bij zenuwzwakken. Zoo is het dus ook mogelijk dat ons patientje, door de straks genoemde gebeurtenissen hevig geschokt, de bewegingsbeelden, voor staan en loopen noodig, niet meer terugvinden kan. En als een kind zal zij dan weer moeten leeren staan en loopen, tenzij op de een