is toegevoegd aan uw favorieten.

Het uranisch gezin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eveneens luidt ongeveer Magnan's') uitspraak : „Le dégénérescence est 1 état patliologique de 1'être, qui, comparativement a ses générateurs les plus immédiats, est constitutionnellement amoindri dans sa résistance psychophysique et ne réalise qu'incomplètement les conditions biologiques de la hitte héréditaire pour la vie. Cet amoindrissement, qui se traduit par des stigmates permanentes, est essentiellement progressif, sauf régénération intercurrente; quand celle-ci fait défaut, il aboutit plus ou moins rapidement a 1'anéantissement de 1'espèce".

"Dallemagne geeft de volgende verklaring: „„Degeneratie is de reeks van gebeurtenissen, waardoor eene familie, een ras, een soort, nadat zij een stijgende ontwikkeling hebben doorgemaakt, steeds door dalen onder de verschijnsels van achteruitgang, die duidelijker en duidelijker zichtbaar worden en die, langs opvolgende stadiën, uitloopen op onvruchtbaarheid van het individu en ten gevolge daarvan op uitsterven van de soort"".

„Hoche noemt degeneratie een afwijking van het type in de ongunstige richtingen en stemt met Möbius in om ontaarding van een type te noemen de ongunstige afwijkingen, die een zekere grootte bereiken, blijvend zijn en door erfelijkheid kunnen overgaan, öf als zoodanig öf meer in 't algemeen, als een nadeel voor de nakomelingschap."

Wertheim Salomonson noemde degeneratie op het VeCrimineelanthropologen-congres: „Le moyen par lequel la nature entrave la réproduction d'individus insuffisamment armés pour la lute pour Ia vie, en hij verklaarde de homosexueelen tot gedegenereerden, omdat in hen benadeeld waren: „les deux sentiments fondamentaux de la vie de tout individu: 1'existence propre et la réproduction de 1'espèce."

Uit deze aanhalingen blijkt voldoende, wat wetenschaplijk onder gedegenereerden en ontaarden verstaan moet worden, nl.:

personen, die te gelijk èn in geestelijk èn in lichamelijk opzicht minderwaardig zijn, èn tevens ook ten opzichte van de voortplanting.

Alleen hen dus, die aan deze drie kenmerken beantwoorden, kan en mag men, van wetenschaplijk standpunt, ontaard of gedegenereerd noemen; hieraan moet men vast blijven houden, als definitie van een begrip: doet men dit niet en noemt men personen,

') Ik citeer uit Aletrino, o. 1. Deel 1 bldz. 44. Ook de volgende plaatsen.

2) Compte-rendu, p. 492.