is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de periphere uitbreiding van de achterwortels van het ruggemerg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn experimenteel onderzoek had gebruikt. De natuur had een gewoonlijk vrij gecompliceerde wortellaesie en daarnevens een ruggemergslaesie teweeggebracht, en de anaesthesie, die daarbij voor den dag kwam, kan men met behulp van speld of penseel bepalen. Maar daar er van het over elkander grijpen van segmentaal-gebieden bij de klinici slechts terloops iets bekend was, laat het zich begrijpen, dat deze onderzoekingen slechts tot zeer betrekkelijke resultaten voerde.

Wel bestond de mogelijkheid om bij een reeks op elkander volgende gevallen regelmatig de ondergrenzen der wortelgebieden op de huid te bepalen, methodisch werd zij gebruikt, maar voor de onderste extremiteiten stond dit zeer bepaald aan groote moeilijkheden bloot, deels urn de wijze, waarop de cauda equina gebouwd was, deelsom den gecompliceerden bouw der afzonderlijke gebieden.

Voor de bovenste extremiteit hebben wij in de eerste plaats het Ikorburn. werk van Thor hum te noemen, die ziin onderzoekingen

Tusschen 4e en 5e Cervic.

1 usschen 5e en (ie Cervic,