is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van het woningonderzoek in de gemeente Zaandam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is ontworpen , geheel overbodig geacht en werd onze tabel No. 5 op gemaakt voor de groepeering van „beslapen" en „onbeslapen" zolder. Deze onderscheiding geeft, zooals duidelijk is, geen overzicht van blijvende waarde omdat het al of niet beslapen worden van den zolder afhankelijk is te achten van de grootte der familie die de woning gebruikt.

Voor het tijdperk waarin het onderzoek plaats had is het overzicht van waarde, in verband met het aantal personen dat nachtverblijf houdt.

Onze tabel geeft tevens de woningen die geen zolder hebben.

Tabel la en 7<i. Deze tabellen doen zien dat een groot aantal woningen niet voldoen aan het bepaalde in Art. 62 deinieuwe bouwverordening, waar voor bestaande woningen, een vertrek wordt geeischt met een hoogte van 2.50 M. tot den onderkant van zolderbalk of plafond.

Tabellen 8<z — 8d. Van deze tabellen werden door ons opgemaakt No. en No. 8^.

Tabel No omtrent de directe lichtschepping is niet door ons opgemaakt wijl in deze Gemeente indirecte lichtschepping bijna is uitgesloten.

In de blokken 1, 2, 4, 8, en 9 komt ze in het geheel niet voor.

In blok III komt indirecte licht schepping slechts voor bij de perceelen No. 11 Kattegat en No. 22 en No. 24 Oostzijde.

In blok V bij perceel No. 2 klein Rome.

In blok VI bij de perceelen No. 1 en 8 aan de Oranjestraat.

In blok VII bij het perceel 84 aan de Vinkestraat.

Tabel No. Hd kon niet opgemaakt worden, wijl de door ons gebruikte vragenlijst niet in staat stelde de gegevens te verzamelen. Nu is het overzicht, door deze tabel beoogd n. 1.